Tags

Af en toe komen er klusjes tussendoor die niet rechtstreeks met vertalen te maken hebben. Zo werk ik nu aan een leesrapport.

Een enkele keer gebeurt het dat een uitgeverij blind de rechten voor de Nederlandse publicatie van een boek koopt. Doorgaans wordt er eerst een leesrapport van het betreffende boek gemaakt. Op basis van zo’n leesrapport beslist de uitgeverij of het boek in hun fonds past en zo ja, hoeveel geld ze maximaal voor de rechten willen neertellen. De onderdelen van zo’n leesrapport zijn: samenvatting van het verhaal, vergelijking met eerder werk van dezelfde auteur, genre- en stijlaanduiding, referentietitels en de mening van de proeflezer. Als het om Engels, Duits of Frans gaat, wordt zo’n leesrapport meestal door iemand van de redactie gemaakt. Bij een exotischere taal wordt er een externe proeflezer ingeschakeld.

Toch ben ik nu bezig met de beoordeling van een Engelse roman. De reden? Het is druk op de uitgeverij en ik heb al een boek van dezelfde auteur vertaald, zodat ik goed kan aangeven hoe dit boek zich verhoudt tot eerder werk van deze auteur. Ik heb het boek bijna uit en kan al verklappen dat mijn eindoordeel positief zal zijn. Zo positief zelfs dat ik deze roman graag zou willen vertalen!