Sweet Tomorrows

Tags

, , ,

Nu aan het vertalen: Sweet Tomorrows van Debbie Macomber voor uitgeverij Boekerij. Deel 5 uit de Rose Harbour-serie. Deadline: 15 april 2017.

Afbeeldingsresultaat

Advertenties

De Amerikaanse prinses

Tags

, , , ,

Nu aan het lezen: De Amerikaanse prinses van Annejet van der Zijl, Em. Querido’s Uitgeverij bv, 2015.

Met als rode draad het levensverhaal van de Amerikaanse socialite Allene Tew (1872-1955) wordt een beeld geschetst van hoe het leven in Amerika in driekwart eeuw drastisch veranderde. Een boeiend verhaal dat in prachtige zinnen wordt verteld.

Onmogelijke deadline

Tags

, , ,

Wat doe je als een klant een tekst aanlevert waarvan de vertaling eigenlijk gisteren al af had moeten zijn? Bereken, net als bij elke andere vertaalaanvraag, hoeveel tijd je eraan kwijt bent en neem die tijd ook. De vertaler kan er immers niets aan doen dat de brontekst te laat beschikbaar is. Misschien valt er wat te schuiven in de planning van andere vertalingen waar je aan bezig bent, maar soms zijn dat ook spoedklussen en gaat dat gewoon niet. Wees eerlijk tegenover de klant en vertel wanneer je de tekst op zijn snelst af kunt hebben. Overhaast een vertaling maken gaat ten koste van de kwaliteit. Dat is niet in het belang van de vertaler en zeker niet in het belang van de klant.

Waar het licht is

Tags

, , , , , ,

Nu aan het lezen: Waar het licht is van Jennifer Niven, uitgeverij Moon, 2015. Uit het Engels vertaald door Aleid van Eekelen-Benders.

Finch en Violet, die in dezelfde klas zitten, zien elkaar pas echt als ze allebei op de klokkentoren van hun middelbare school staan om zelfmoord te plegen. Finch redt Violet en daarmee ook zichzelf. Ook al zijn ze nog zo verschillend, er ontstaat een band tussen hen, maar is die sterk genoeg om weerstand te bieden tegen de depressieve gevoelens waar ze allebei mee worstelen?

Geheimhouding

Tags

, ,

Klanten die bij ons aankloppen voor een beëdigde vertaling vragen weleens hoe het zit met geheimhouding. Logisch, want als beëdigd vertaler krijg je een kijkje in het privéleven van klanten, of het nu gaat om de financiële handel en wandel, de medische geschiedenis of eventuele strafbare feiten. Wees gerust! Als een vertaler bij de rechtbank wordt beëdigd, stemt hij/zij er met het afleggen van de eed of belofte automatisch mee in om alle informatie die hij/zij bij het uitoefenen van het vak tegenkomt geheim te houden. Binnen ons vertaalbureau geldt geheimhouding overigens niet alleen voor beëdigde vertalingen maar voor alle vertalingen.

Wat Milo zag

Tags

, , ,

Nu aan het lezen: Wat Milo zag van Virginia Macgregor, Boekerij, 2015. Uit het Engels vertaald door Mireille Vroege.

Dit boek stond al langer op het lijstje nog-te-lezen-boeken. Onlangs kreeg ik van Boekerij opdracht om twee korte verhalen te vertalen. Een van die verhalen is ‘What Milo Saw at Christmas’. Als ik een boek uit een serie te vertalen krijg en de eerdere delen niet zelf heb vertaald, lees ik altijd de voorgaande delen om ervoor te zorgen dat mijn vertaling goed aansluit bij de eerdere delen. Het kerstverhaal over Milo was dan ook de aanleiding om Wat Milo zag meteen te gaan lezen. Milo is een jongen van negen met een zeldzame oogziekte, die in gaten heeft dat er misstanden zijn in het verzorgingstehuis waar zijn oma woont. Milo bedenkt een plan om de situatie aan de kaak te stellen, maar de uitvoering van het plan blijkt lastig te zijn. Zeker ook omdat hij maar twee bondgenoten heeft: de kok van het verzorgingshuis en zijn varkentje Hamlet.

Jacoba, dochter van Holland

Tags

, ,

Nu aan het lezen: Jacoba, dochter van Holland van Simone van der Vlugt, Anthos, 2009.

Het verhaal begint in het Gravensteen in Gent, op 16 juli 1425. Jacoba van Beieren, gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen, zit in de gevangenis en besluit haar memoires op te schrijven. Wat volgt is haar levensverhaal vanaf haar vijftiende jaar, vanaf het moment dat ze aan het sterfbed van haar eerste echtgenoot zit. Het leven van Jacoba wordt gekenmerkt door tegenslagen, zowel op persoonlijk als op politiek vlak, en laat zien dat deze vrouw haar tijd ver vooruit was.

Woordspelingen vertalen

Tags

, ,

Een van de grootste uitdagingen voor een vertaler is het treffend vertalen van woordspelingen.

Een woordspeling is het gebruik van een doelbewuste woordencombinatie die op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden en daardoor een komisch effect veroorzaakt. Bijvoorbeeld: de duiker was diep gezonken. Het gevaar bij woordspelingen is dat de ene lezer het een geslaagde vondst zal vinden terwijl een ander er slechts een flauwe woordgrap in ziet.

Als vertaler moet je een keuze maken wat je met de woordspeling doet, ook als je de woordspeling niet grappig vindt. Als het niet lukt om in de vertaling op precies dezelfde plek dezelfde woordspeling te handhaven, zijn er drie voor de hand liggende oplossingen: letterlijk vertalen, een compleet andere woordspeling maken of compenseren. Het gevaar bij letterlijk vertalen is dat je de dubbele betekenis verliest en ook de humor wegvalt. Als je een compleet andere woordspeling maakt, vervallen eventuele verwijzingen naar dezelfde woorden op andere plaatsen in de tekst. Bij compenseren maak je een woordspeling op een andere plaats in de tekst waar in de brontekst geen woordspeling stond. Op die manier blijft de humor behouden. Uiteindelijk gaat het erom dat de vertaling bij de lezer hetzelfde gevoel oproept als de brontekst.

An elephant’s opinion carries a lot of weight. / De mening van een olifant legt heel wat gewicht in de schaal.