Privacyverklaring (AVG)

Privacyverklaring Vertaalbureau Keukelaar

 

Gegevens van de onderneming

Vertaalbureau Keukelaar is gevestigd op het adres Van Tuijllaan 50, 5481 RB te Schijndel. Telefoonnummer: 073-5480520, e-mailadres info@vertaalbureaukeukelaar.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming

Vertaalbureau Keukelaar verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
  • Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
  • Het telefoonnummer van u of uw bedrijf
  • Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
  • Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
  • Het btw-nummer van uw bedrijf

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens als die voorkomen in de tekst die u door ons laat vertalen.

 

Doel van het verwerken van deze persoonsgegevens

De persoonsgegevens in de bovengenoemde opsomming hebben wij nodig om contact met u te kunnen onderhouden en om u een factuur te kunnen sturen. De overige persoonsgegevens verwerken wij in opdracht van u en worden vrijwillig door u aan ons ter beschikking gesteld.

 

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wij hebben de persoonsgegevens in de bovengenoemde opsomming nodig voor onze bedrijfsvoering en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om belastingaangifte te doen. De overige persoonsgegevens verstrekt u vrijwillig aan ons wanneer die voorkomen in een tekst die u door ons wilt laten vertalen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vertaalbureau Keukelaar beschikt niet over computerprogramma’s of automatiseringssystemen waarmee geautomatiseerde verwerkingen worden uitgevoerd.

 

Bewaartermijn

Als gevolg van belastingwetgeving zijn wij verplicht factuurgegevens 7 jaar te bewaren. Voor vertalingen geldt dat wij na levering de vertalingen bewaren maar de persoonsgegevens daaruit verwijderen zodat uw identiteit niet meer te achterhalen valt.

 

Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving.

Inzien van gegevens

U kunt ons elk moment vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen.

 

Aanpassen van gegevens

U kunt ons elk moment vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen aan te passen.

 

Verwijderen van gegevens

U kunt ons elk moment vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen te verwijderen.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt een verzoek bij ons indienen om u een computerbestand te sturen waarin alle persoonsgegevens vermeld staan die wij van u hebben verzameld.

 

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging

Als u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging wilt indienen, stuur dan een e-mail naar info@vertaalbureaukeukelaar.nl U krijgt altijd binnen vier weken een reactie op uw verzoek.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Vertaalbureau Keukelaar heeft diverse maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De bestanden op onze computers worden met een virusscanner en een firewall beveiligd.

 

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

Nellie Keukelaar – van Rijsbergen, de eigenaar van Vertaalbureau Keukelaar, is bij Vertaalbureau Keukelaar verantwoordelijk voor privacy- en gegevensbescherming. Mocht u contact met haar willen opnemen dan kan dat, bij voorkeur per e-mail: info@vertaalbureaukeukelaar.nl

 

Klachten

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.